AulaEstudio 2010


Nesta páxina se atopa o material do curso de plan FIP “Programador de Aplicacións Informáticas”, dos módulos que impartín eu:

Módulo de Redes Locais

Para este módulo nos baseamos no libro “REDES CISCO: Guía de estudio para la certificación CCNA 640-802” de Ernesto Ariganello, Editorial Ra-Ma. O autor deste libro ten un interesante blog no que veremos algunha das prácticas en vídeo:

A práctica adicional as contidas no libro está no ficheiro:

As prácticas do libro as fixemos so simulador GNS v.3, que necesita a imaxe IOS dun router 3640 (c3640-is-mz.124-16.bin), enlaces de descarga:

O exame tipo test en formato PDF:

Módulo de Comunicacións e Sistemas Multimedia

A teoría se atopa neste ficheiro:

E as prácticas:

Para as prácticas desta asignatura empregamos unha distribución Linux Ubuntu instalada nunha máquina virtual Virtualbox, os seus enlaces de descarga son os seguientes:

As aplicacións PHP que fixemos nas prácticas (e a solución da proba práctica) atópanse no ficheiro:

O exames en formato PDF:

Como apoio as prácticas é útil consulta-la seguinte documentación: